Podstawowe operacje Frigidaire Ffet3025pwc

Frigidaire Ffet3025pwc to zaawansowana lodówka z wieloma funkcjami. Posiada ona szereg podstawowych operacji, takich jak zamrażanie, chłodzenie, odmrażanie i magazynowanie. Lodówka jest wyposażona w automatyczny system chłodniczy, który zapewnia optymalną temperaturę wewnątrz urządzenia, a także wygodne funkcje, takie jak wyświetlacz LCD, wbudowana waga i sterowanie elektroniczne. Dodatkowo, Frigidaire Ffet3025pwc jest dostępny z opcjonalnymi schowkami na żywność, które pozwalają na optymalne chłodzenie i przechowywanie.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Frigidaire Ffet3025pwc

Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

Wyświetlanie folderu Drukarki

Windows Vista
[Start]  wybierz element [Panel sterowania] [Drukarka].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  wybierz element [Urządzenia i drukarki].

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz element [Panel sterowania] [Wyświetl urządzenia i drukarki].

Windows 8. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]

Windows Server 2003
[Start]  wybierz element [Drukarki i faksy].

Windows Server 2008
[Start] kliknij dwukrotnie element [Drukarki].

Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci]

Jeśli używasz systemu Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, uruchom opcję [Odnajdowanie sieci], aby zobaczyć komputery w swojej sieci.

Windows Vista
[Start]  wybierz opcję [Panel sterowania]  [Wyświetl stan sieci i zadania]  wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci]. gif" alt=""/> [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]

Windows Server 2008
[Start]  kliknij dwukrotnie opcję [Centrum sieci i udostępniania]

Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania

1

Otwórz program Windows Explorer.

Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start]  wybierz element [Wszystkie programy] lub [Programy] [Akcesoria]  [Eksplorator Windows]. gif" alt=""/> wybierz element [Eksplorator plików]. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]  wybierz element [Eksplorator plików].

2

Na serwerze wydruku wybierz element [Sieć] lub [Moje miejsca sieciowe].

Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.

Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.

1

Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników]

Jeżeli ekran [Instalacja programów/podręczników] nie zostanie wyświetlony po umieszczeniu dysku DVD-ROM w stacji, należy wykonać poniższą procedurę. Stacja dysków DVD-ROM jest oznaczona literą „D:” w tym podręczniku. Oznaczenie stacji dysków DVD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start]  wpisz „D:\MInst. exe” w polu [Wyszukaj programy i pliki] lub [Rozpocznij wyszukiwanie] naciśnij klawisz [ENTER].

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu [Uruchom] Wpisz „D:\MInst. exe” kliknij przycisk [OK]

Windows 8. 1/Server 2012 R2

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]  kliknij przycisk [OK]

Windows Server 2003

[Start]  [Uruchom]  kliknij przycisk [OK]

Drukowanie strony testowej w systemie Windows

Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.

Załaduj papier w rozmiarze A4 na tacę wielofunkcyjną. Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S035. gif" alt=""/>

4

Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S335. gif" alt=""/>

Zostanie wydrukowana strona testowa.

Sprawdzanie architektury bitowej

Aby upewnić się, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać poniższą procedurę.

Wyświetl aplet [Panel sterowania].

Windows Vista/7/Server 2008
[Start]  wybierz opcję [Panel sterowania]. gif" alt=""/> wybierz element [Panel sterowania].

Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia] [System].

Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie aplet [System].

Sprawdź architekturę bitową.

Wersja 32-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].

Wersja 64-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S336. gif" alt=""/>

Sprawdzanie nazwy komputera

Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012

Windows 8. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] 

2

3

Sprawdź nazwę komputera. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S273. gif" alt=""/>

1

[Start]  wybierz polecenie [Panel sterowania]  [System].

Kliknij opcję [Zmień] na karcie [Nazwa komputera]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S337. gif" alt=""/>

Sprawdzanie portu drukarki

W zakładce [Porty], sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S173. gif" alt=""/>

Gdy używasz połączenia sieciowego i zmienił się adres IP urządzenia

Jeżeli [Opis] dla wybranego portu to [Port Canon MFNP], a urządzenie i komputer znajdują się w tej samej podsieci, wówczas połączenie będzie utrzymane. Nie trzeba dodawać nowego portu. Jeżeli wykorzystywany port to [Standardowy port TCP/IP], należy dodać nowy port. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_network_188configuringprinterports. html#08030020">Konfiguracja portów drukarki

Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

W zakładce [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową] zostało zaznaczone. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S260. gif" alt=""/>

Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer

Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, kliknij przycisk lub  na pasku zadań, aby wyświetlić identyfikator SSID podłączonego routera bezprzewodowej sieci LAN. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S183_c. gif" alt=""/>

  • ISBN:978-83-60608-29-6
  • Format:A4 Objętość:512 stron Oprawa:Twarda

Książka ta jest doskonałą pozycją poświęconą profilaktyce i leczeniu chorób nerek, napisaną przez zespół ponad 30 uznanych naukowców i klinicystów. W tej książce zostało omówionych 56 głównych procedur operacyjnych.

85. 68 zł Cena dla prenumeratorów

Zobacz szczegóły

W publikacji „Podstawowe operacje urologiczne” zostało omówionych 56 głównych procedur operacyjnych.

Operacje, jak i ich wskazania ciągle się zmieniają. Jednakże, w odróżnieniu od wielu szybkich ewolucji w medycynie, standardy operacyjne zmieniają się dopiero wtedy, gdy prowadzi to do trwałej poprawy wyników. Tak jest też w urologii i operacjach dotyczących układu moczowo-płciowego. 

Techniką „krok po kroku” przedstawiono na rycinach wykonywanie zabiegów w obrębie nerek, nadnerczy, moczowodu, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego oraz zewnętrznych narządów płciowych.

Opis każdego zabiegu poprzedzają informacje na temat wskazań do jego wykonania, dojść chirurgicznych, które można wykorzystać w danym przypadku, wskazówki dotyczące diagnostyki przedoperacyjnej, spis powikłań mogących wystąpić podczas zabiegu i po jego zakończeniu, lista specjalistycznego instrumentarium i wykorzystywanego materiału szewnego. Omówione zostały również limfadenektomia pozaotrzewnowa, urologia ginekologiczna i dziecięca, a także zabiegi endourologiczne. Oddzielny rozdział poświęcono diagnostyce i sposobom przeprowadzania punkcji – biopsji gruboigłowej gruczołu krokowego, cystotomii nadłonowej i nefrotomii przezskórnej. 

 


Podręcznik obowiązkowy do specjalizacji [urologia]
Podręcznik z listy lektur dla studentów uniwersytetów medycznych

Nerki i nadnercza

1. 1. Radykalna zaotrzewnowa nefrektomia
1. 2. Wyłuszczeniowe i oszczędzające wycięcie w chirurgii guzów nerki
1. 3. Trombektomia u pacjentów z guzami nerek
1. 4. Plastyka miedniczki według Andersona i Hynesaf
1. 5. Zaotrzewnowa adrenalektomia
1. 6. Laparoskopowa przezotrzewnowa nefrektomia i resekcja torbieli nerki
1. 7. Zaotrzewnowa wideoskopowa nefrektomii
1. 8. Laparoskopowa adrenalektomia

Moczowód

2. Uwolnienie moczowodu, przemieszczenie dootrzewnowe moczowodu i zastąpienie jelitem w chorobie Ormonda
2. 2. Single-Incision – nefroureterektomia z przezcewkowym strippingiem moczowodu
2. Ureterektomia z mankietem z pęcherza moczowego – przy otwartej i laparoskopowej nefroureterektomii

Pęcherz moczowy

3. Resekcja uchyłków pęcherza moczowego
3. Podstawy chirurgii jelit
3. Radykalna cystoprostatektomia i limfadenektomia miedniczna
3. Wytrzewienie przednie u kobiet
3. Zastępczy jelitowy pęcherz moczowy według metody Hautmanna
3. Zastępczy jelitowy pęcherz moczowy według metody Studera
3. Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu ze stomią utrzymującą mocz
3. Pouch esiczo-prostniczy: modyfikacja implantacji moczowodów do jelita
3. 9. Wstawka jelitowa

Gruczoł krokowy

4. Nadłonowe wycięcie gruczolaka
4. Załonowe wycięcie gruczolaka 
4. Radykalna załonowa prostatektomia oszczędzająca unerwienie i miedniczna limfadenektomia w raku stercza
4. Radykalna załonowa prostatektomia zstępująca
4. Radykalna kroczowa prostatektomia

Zewnętrzne narządy płciowe

5. Operacje z dostępu mosznowego
5. Usunięcie jądra i resekcja wyłuszczeniowa
5. Wycięcie żylaków powrózka nasiennego metodą Bernardiego
5. Zstępująca mosznowa skleroterapia żylaków powrózka nasiennego metodą Taubera
5. Kroczowe wycięcie cewki moczowej u mężczyzny
5. Profilaktyczne przedłonowe wycięcie cewki moczowej
5. Operacyjne leczenie za pomocą plikacji wrodzonych i nabytych skrzywień prącia 
5. Korporoplastyka w induratio penisc plastica 
5. Częściowe i całkowite wycięcie prącia 
5. 10. Pachwinowa limfadenektomia w przypadku raka prącia

Limfadenektomia zaotrzewnowa

6. Limfadenektomia zaotrzewnowa oszczędzająca unerwienie
6. Zaotrzewnowe wycięcie guza pozostałego po chemioterapii złośliwego nowotworu jądra
6. Resekcja piersiowo-brzuszna zaodnogowych guzów przetrwałych

Urologia ginekologiczna

7. Podwieszenie szyjki macicy metodą Burcha 
7. Plastyka z pętlą powięziową
7. Beznapięciowe taśmy podcewkowe 
7. Brzuszna kolposakropeksja
7. Operacje na żeńskiej cewce moczowej: 
7. Przetoki pęcherzowo-pochwowe

Urologia dziecięca

8. Plastyka antyrefluksowa techniką Lich-Gregoira
8. Przeszczepienie moczowodu z wykorzystaniem techniki psoas-hitch i plastyki Boariego
8. Obrzezanie z plastyką wędzidełka 
8. Uwolnienie powrózka nasiennego i orchidopeksja

Zabiegi endourologiczne

9. Przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego (TURP)
9. Przezcewkowa elektroresekcja pęcherza moczowego (TURB)
9. Uretrotomia wewnętrzna
9. Ureterorenoskopia z usunięciem kamienia/litotrypsją
9. Przezskórna nefrolitolapaksja

Diagnostyka/punkcje

10. Biopsja celowana stercza
10. Cystostomia nadłonowa
10. Nefrostomia przezskórna

Indeks

Podstawy operacji urologicznych

pdf

90, 00 KB

Chcesz płacić mniej?

Zaprenumeruj czasopismo!

Rabat 20% na wszystkie produkty z naszej oferty. Uwaga! Książki w przedsprzedaży -25%.

10% zniżki na pierwsze zakupy

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera i zyskaj rabat* 10% na pierwsze zakupy oraz dostęp do merytorycznych treści i informacji o naszych premierach.

*Rabat z zapisu do newslettera nie obejmuje czasopism
oraz opłat za konferencje.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skrajnej 12-14. Podanie danych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, sprawdź Politykę prywatności.

Podstawowe operacje Frigidaire Ffet3025pwc

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Frigidaire Ffet3025pwc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Frigidaire Ffet3025pwc